จัดทริปรับปีฉลู ไหว้พระธาตุเสริมมงคล 12 ราศี

จัดทริปรับปีฉลู ไหว้พระธาตุเสริมมงคล 12 ราศี

จัดทริปรับปีฉลู ไหว้พระธาตุเสริมมงคล 12 ราศี

คนไทยสายมู จะปีเก่า ปีใหม่ ต้องตั้งพานบูชากันสักหน่อย เข้าสู่ปี 2564 ปีฉลู กันแล้ว ฮานอยดอทซีซี ก็ไม่พลาดที่จะพาเพื่อน ๆ มารู้จักพระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละนักษัติกันค่ะ มีพระธาตุใดบ้างมาดูกัน

1. พระธาตุศรีจอมทอง

พระธาตุประจำคนเกิดปีชวด

แก้ชง 2563 วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง

องค์พระธาตุตั้งอยู่ที่ วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ พระธาตุศรีจอมทองมีลักษณะศิลปะ สถาปัตยกรรมแบบล้านนา พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่ไม่ได้ฝังใต้ดินเหมือนกับพระธาตุในเมืองเหนือแห่งอื่นๆ ค่ะ แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้

นอกจากนี้วัดนี้เป็นวัดที่มีผู้ที่เกิดปีชวดนิยมมา กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล สังเกตได้จากบริเวณรอบๆ พระธาตุ จะมีตุ๊กตารูปหนูวางเรียงรายอยู่มากมายทีเดียว

แก้ชง 2563 วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง

คำบูชาพระธาตุศรีจอมทอง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ

กิตติมันตัง มะโนหะรัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อังคะวะเย ปุเรรัมเม โกวิลา

รัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

=================

2. พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุประจำคนเกิดปีฉลู

พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่เริ่มสร้างในปีฉลู และเสร็จในปีฉลู เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียวอีกด้วย

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ได้ที่ ไหว้พระธาตุลำปางหลวง วัดประจำคนเกิดปีฉลู นั่งรถม้าลำปาง

 

พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

Thinnapob Proongsak / Shutterstock.com

 

คำบูชาพระธาตุลำปางหลวง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวา จีรัง ปะติฏฐา ลัมภะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตะราภิธัยยา นะมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระ กัสสะปะ นะราตะธาตุโย เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง ฐะเปติ มะหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

 

 • ที่อยู่ : 271 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/yuSFhdzyhcpa35Ki6
 • เปิดให้เข้าชม : 07.30-17.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

=================

 

3. พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล

 

พระธาตุช่อแฮ 12 นักษัตร

 

วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าค่ะ

 

พระธาตุช่อแฮ 12 นักษัตร

 

นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้ พระเจ้าทันใจ และ หลวงพ่อช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง และครอบครัว มีเคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ว่าหากว่าผู้ที่เกิดปีขาลนำผ้าแพรสามสีมาถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรู

 

คำบูชาพระธาตุช่อแฮ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะฏิฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

 

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/n95LoSiz4TvsftoJ7
 • เปิดให้เข้าชม : 09.00-19.00 น.
 • โทร : 0-5459-9209
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Watphrathatchohae

=================

 

4. พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ

วัดพระธาตุแช่แห้ง แก้ชง 2563

 

พระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ มีอายุกว่า 600 ปีแล้ว ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ค่ะ เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ที่นี่จัดว่าเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาเลยก็ว่าได้ สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนั้น อยากมาสักการะบูชาจะได้รับอานิสงส์เกิดบารมี ได้รับการอุดหนุนค้ำชู การมีชื่อเสียง ลาภยศ สรรเสริญ ความมั่นคงค่ะ

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ได้ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดสวย เมืองน่าน พระธาตุประจำปีเถาะ

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง แก้ชง 2563

 

คำบูชาพระธาตุแช่แห้ง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยา ธาตุภูตา อะตุลา นันทะปุเร เทวานุภาเวนะ วะระธาตุเสฏฐัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย

 

=================

 

5. พระธาตุพระสิงห์

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะโรง

 

พระธาตุพระสิงห์ พระธาตุประจำปีเกิด

 

พระธาตุพระสิงห์ ตั้งอยู่ที่ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างจากศิลปะพม่าที่นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยพุกามค่ะ ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะ พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่วัดแห่งนี้อีกด้วย

 

พระธาตุพระสิงห์ พระธาตุประจำปีเกิด

 

คำบูชาพระธาตุพระสิงห์

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะมามิ พิมพาสุขนาทิปูชัง สุรูปธารัง ติวาภิรัมมัง ติโลกะเชฏะฐัง วะระกิตติมันตัง ภะสิหะคะสุขัง อะหัง วันทามิ ทุระโต

 

 • ที่อยู่ : ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/QprH5HZJHjPyxo6y8
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-17.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

=================

6. พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พระพุทธคยา

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเส็ง

วัดอนาลโย พระพระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

 

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พระพุทธคยา องค์จริงตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะ และเนื่องจากประดิษฐานอยู่ไกล คนโบราณจึงจำลองพระมหาเจดีย์ฯ แบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ขึ้นที่ วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา นั่นเอง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ และสวยงาม

 

วัดอนาลโย พระพระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

 

คำบูชาพระธาตุพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมัสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐังราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะสิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

 

=================

7. พระธาตุชเวดากอง

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมีย

พระธาตุชเวดากอง ตาก พระธาตุประจำปีเกิด

 

พระธาตุชเวดากอง นั้นตั้งอยู่ที่ประเทศเมียนมา เพื่อนบ้านเรานี่เอง แต่ถ้าไม่อยากเดินทางไกล ผู้ที่เกิดปีมะเมียสามารถเดินทางไปมนัสการ พระบรมธาตุเมืองตาก ซึ่งตั้อยู่ที่ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก แทนพระธาตุชเวดากองที่ประเทศเมียนมาร์ได้ค่ะ เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่พระครูพิทักษ์ (ทองอยู่) ได้จำลองแบบมาจากพระธาตุชเวดากองโดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้นั่นเอง

 

พระบรมธาตุ ตาก พระธาตุประจำปีเกิด

 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง พระวิหารหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตาก และผู้ที่มาขอพรก็มักได้รับตามคำขอในเวลาอันรวดเร็วอันเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อทันใจ

 

คำบูชาพระธาตุชเวดากอง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ชัมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยังปิ กัสสะปัง พุทธะจีระรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฏฐะเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ

 

 • ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/69A6jk2KKusn7rnF8
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

=================

8. พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะแม

พระธาตุดอยสุเทพ 12 นักษัตร

 

พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่นิยมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันแทบทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เรียกได้ว่าเหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ค่ะ วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

 

พระธาตุดอยสุเทพ 12 นักษัตร

 

คำบูชาพระธาตุดอยสุเทพ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ทิศเหนือ

ปัญญะวา อัสสะมิงเยวะ จันทิมา อิวะธาระยัง ปีฏะกัตตะเย สาสะนะนัีช ยานิเกติฯ

ทิศใต้

ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวะรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉา สุวาหะฯ

ทิศตะวันออก

โมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวาระณัง อะระหัง สัคคะโสปาณังฯ

ทิศตะวันตก

สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะุลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

 

=================

9. พระธาตุพนม

พระธาตุประจำคนเกิดปีวอก

พระธาตุพนม พระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

 

พระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้าไว้

ตามตำนานเล่าว่าตกแต่งโดยพระอินทร์ และเหล่าเทวดา มีแผ่นอิฐที่จำหลักลวดลายเป็นภาพกษัตริย์โบราณ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ศิลปะทวารวดี หรือพุทธศตวรรษที่ 13-15 นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่มากของภาคอีสานเลยทีเดียว

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ได้ที่ พระธาตุพนม วัดสวย ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม

 

พระธาตุพนม พระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

 

คำบูชาพระธาตุพนม

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริสะมิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิฯ

เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 • ที่อยู่ : ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/LYRPg2JW2Q2pxajZ8
 • เปิดให้เข้าชม : 05.00-21.00 น.
 • โทร : 09-9934-9848
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watthat

=================

10. พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุประจำคนเกิดปีระกา

พระธาตุหริภุญชัย แก้ชง 2563

 

พระธาตุหริภุญชัย นั้นตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ค่ะ เป็นพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ พระธาตุหริภุญชัย ได้รับการบูรณะเรื่อยมาโดยพระเจดีย์องค์ปัจจุบันบูรณะในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ เมื่อ 500 กว่าปีมาแล้ว นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูนอีกแห่งหนึ่ง

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ได้ที่ สักการะ วัดพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำคนเกิดปีระกา

 

พระธาตุหริภุญชัย แก้ชง 2563

 

คำบูชาพระธาตุหริภุญชัย

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐังสะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหังปะระมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

=====================

11. พระธาตุจุฬามณี

พระธาตุประจำคนเกิดปีจอ

 พระธาตุจุฬามณี พระธาตุประจำปีเกิด

 

พระธาตุจุฬามณี ตั้งอยู่ที่ วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ นั้นอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ และด้วยที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้ คนเราไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ จึงสามารถบูชา พระเจดีย์ ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์แทนได้นั้นเองค่ะ

 

 พระธาตุจุฬามณี พระธาตุประจำปีเกิด

 

คำบูชาพระธาตุจุฬามณี

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะเต ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 • ที่อยู่ : 96 ถนน เจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/3noDZcLYoER2NExg6
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

=====================

12. พระธาตุดอยตุง

พระธาตุประจำคนเกิดปีกุน

พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

 

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ที่ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของเชียงรายเชื่อกันว่า เป็นที่สถิตของเทพารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าค่ะ

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ได้ที่ ที่เที่ยวเชียงราย ไหว้พระธาตุดอยตุง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงราย

 

พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิด แก้ชง 2563

คำบูชาพระธาตุดอยตุง

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 • ที่อยู่ : ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/iPVTt712gM4Z3UxZA
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปประกอบจาก ทรูทาร์เวล ด้วยค่ะ

——————————————————————————————————————————————————–

สรุป

ฮานอยทูเดย์ เป็นแหล่งรวบรวมข่าวคราว เรื่องราวของตัวเลข การเลือกตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชค ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของแต่ละบุคคลนะคะ *เว็ปไซต์ ฮานอย ดอทคอม ขอสนับสนุนให้ทุกท่านเสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย และทางเว็ปไซต์ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการพนันออนไลน์แต่อย่างใด


*เว็ปไซต์ ฮานอย ดอทคอม ขอสนับสนุนให้ทุกท่านเสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็ปไซต์ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการพนันออนไลน์แต่อย่างใด
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨