นายก ลุงตู่ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ต คอหวยตามส่องเลขทะเบียนรถ

นายก ลุงตู่ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ต คอหวยตามส่องเลขทะเบียนรถ นายก ลุงตู่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมมาตรการคัดกรองโรคโควิด 19 ( Covid-19 ) เพ...