ฮานอย ” City inside the river ” หรือ เมืองในแม่น้ำ

เวียดนาม หรือที่เรียกกันติดปากว่า ฮานอย เมื่องแห่งวัฒนธรรม และความสวยงามของธรรมชาติ City inside the river " ฮานอย " เมืองในแม่น้ำ ชื่อเมืองฮานอยภาษาอั...