“พระราชวังเว้” อาณาจักรต้องห้าม แห่งเวียดนาม

“พระราชวังเว้” อาณาจักรต้องห้าม แห่งเวียดนาม ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4000 ปี วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวพระราชวังเว้ ที...