สักการะ “ เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ” ที่วัดลินห์อึ๋ง

สักการะ “ เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ” ที่วัดลินห์อึ๋ง สำหรับครั้งนี้ เราจะพาไปสักการะ เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ที่วัดลินห์อึ๋ง แห่งเมืองดานัง ซึ่งเป็นศูนย์...