สุสาน โฮจิมินห์ …สถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งเวียดนาม

สุสาน โฮจิมินห์ ... สถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งเวียดนาม เมื่ออดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามอย่างลุง โฮจิมินห์ เสียชีวิตลง ร่างของเขาได้ถูกเก็บรักษาอยู่...