เที่ยวสโลว์ไลฟ์ใน ฮอยอัน เมืองเก่าที่ใครไปก็หลงรัก

เที่ยวสโลว์ไลฟ์ใน ฮอยอัน เมืองเก่าที่ใครไปก็หลงรัก   ฮอยอัน เมืองเก่าขนาดเล็กที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว...