ล่องเรือในแม่น้ำงอด็อง เที่ยวชม “ตามก๊ก-บิ๊กด่ง” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

ล่องเรือในแม่น้ำงอด็อง เที่ยวชม “ตามก๊ก-บิ๊กด่ง” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ วันนี้เรามีสถานที่อีกที่หนึ่งที่มีความพิเศษและน่าไปเยือนมากที่สุด คือ “ต...