“ ซาปา ” นาขั้นบันไดในสายหมอก แห่งเวียดนามเหนือ

“ ซาปา ” นาขั้นบันไดในสายหมอก แห่งเวียดนามเหนือ “ ซาปา ” เมืองเล็ก ๆ ในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ได้รับความนิยมมากทั้งหน้าฝน และหน้าหนาว สำหร...